วันและเวลาทำการ หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์
๓๙๘ หมู่ ๙ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

เปิดให้บริการ :
    วันจันทร์ - ศุกร์       เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
    วันเสาร์ - อาทิตย์    เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การให้บริการ :
    • การเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
    • การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า

โทร : ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๔๗ หรือ ๐๘๑-๐๔๑๕๔๒๔